Начало
Други услуги и продукти Наредба Н-18
Контакти
Касови апарати Фискални принтери POS принтери
Софтуер Пакети
Други услуги и продукти Наредба Н-18
Инструкции за експлоатация Често задавани въпроси
Контакти

Най-важното, което трябва да запомните при работа с касови апарати е, че за да включите/изключите устройството ви трябва да задържите бутона или , а после, в което и да е меню, се навигирате със ↑, ↓, избирате маркираното на екрана с и с можете да се върнете на предния екран

Започнете с включване на устройството. На екрана трябва да е изписана днешна дата и сегашен час.

: Превключва режимите на работа.

Стандартна парола: ,

Изберете една от следните опции: Ако трябва да въведете още продукти/услуги повторете предната стъпка.

След това една от тези опции:

Други опции:

Започнете с включване на устройството. На екрана трябва да е изписана днешна дата и сегашен час.

, : Превключва режимите на работа.

Парола:

: Отпечатва дневен отчет с нулиране.

Започнете с включване на устройството. На екрана трябва да е изписана днешна дата и сегашен час.

, , :Превключва режимите на работа.

Парола:

, НАЧАЛНА ДАТА (ДДММГГ), , КРАЙНА ДАТА (ДДММГГ)

: Отпечатва съкратен периодичен отчет по данъчни групи за избрания период.

: Отпечатва съкратен периодичен отчет по департаменти 1..9 за избрания период

Започнете с включване на устройството. На екрана трябва да е изписана днешна дата и сегашен час.

ВАЖНО! Сторно операция се прави до 7 дена след издаването на касовата бележка

: Превключва режимите на работа.

Стандартна парола: ,

: Сторно операция!

Изберете една от следните опции:


Изберете една от следните опции:


(Примерен касов бон)


Следващите данни се вземат от документа, който сторнирате. Въведете последователно:НОМЕР НА ДОКУМЕНТ (ограден със ЗЕЛЕН цвят на примерния касов бон по-долу), : Въвеждане на номер на Документ (ВНИМАНИЕ! Този номер е уникален за всеки документ)

ДАТА НА ДОКУМЕНТ (оградена със СИН цвят на примерния касов бо по-долу), : Въвеждане на точна дата на Документ.

ЧАС НА ДОКУМЕНТ (ограден със ОРАНЖЕВ цвят на примерния касов бо по-долу), : Въвеждане на точен час на Документ.

ИНД. НОМЕР НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ (ограден със ЧЕРВЕН цвят на примерния касов бо по-долу), : Въвеждане на номер на фискалната памет. (ВНИМАНИЕ! Този номер е уникален за всяко фискално устройство)

УНП, ако устройството Ви е свързано със СУПТО, : Въвеждане на УНП. Ако не работите със СУПТО, не въвеждайте нищо,

След петте стъпки, на екрана се изписва "СТОРНО !". Следва да въведете документа наново, по същия начин както при първоначалното му издаване. За повече информация вижте "Как да издадем касов бон"